Stavebné práce realizujeme výhradne zmluvne, garantujeme cenu, ktorá je vypracovaná podľa výkazu - výmeru. Neradíme sa k firmám, ktoré sa snažia pri rozhodovaní klienta stavať na najnižšiu cenu za svoju prácu. Z našich skúseností vieme, že toto býva zväčša ešte drahšia a zdĺhavejšia cesta pre klienta. Preto transparentnosť a detailná cenová ponuka je pre nás prvoradá. Pri vypracovaní cenovej ponuky je dôležité myslieť komplexne, pokiaľ sa nevyskytnú žiadne mimoriadne okolnosti naša cena je pevná.

Dôležitou oblasťou nášho pôsobenia na trhu sú práve vzťahy s dodávateľmi aj s klientom. Preto si vyberáme v pomere ceny a kvality tých najlepších a zo skúsenosti môžeme povedať, že práve to sa našim klientom páči. Pri výbere materiáloch dbáme na kvalitu a vystavené certifikáty. Vďaka efektívnej koordinácií stavebných prác sa nám darí dodržiavať dohodnuté termíny a pokiaľ nevstúpia do procesu výstavby neplánované mimoriadne udalosti, odovzdávame dokončenú stavbu včas, prípadne skôr.

zaujem