Pre klienta vieme zabezpečiť poradenskú činnosť už v štádiu výberu pozemku, vypracovania projektovej dokumentácie, vybavenia stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ako aj vybavenia inžinierskych sietí.

Uvedomujeme si, že klient nám prejavuje svoju dôveru a sám sa musí venovať svojim aktivitám. Preto sa snažíme v rámci poradenskej činnosti navrhnúť klientovi ponuky, ktoré sú už overené, a môžu mu ušetriť veľa času a energie.

V prípade záujmu vieme pre klienta sprostredkovať výhodné financovanie v bankách.

Samostatne tieto činnosti neponúkame, iba ako súčasť spolupráce pri výstavbe.

zaujem