stavby na kluc cadca 01Keďže sme sa vo vízií našej rodinnej firmy zaviazali o transparentnosť, zodpovednosť a spokojnosť na všetkých stranách, tak nemôžeme byť lacný. Záujemcovia o výstavbu napr. rodinného domu často krát oslovia viaceré stavebné spoločnosti za účelom získania čo najvýhodnejšej ponuky. Ak však záujemca o výstavbu berie do úvahy ako hlavné kritérium pre rozhodnutie iba cenovú ponuku, môže vzniknúť problém.

Veľa firiem zámerne nastaví cenovú ponuku nízko a vykompenzuje si rozdiel počas výstavby na iných miestach. Preto je dôležité, aby sa záujemcovia okrem cenovej ponuky zaujímali aj o referencie na danú firmu, časovú efektívnosť výstavby, povedomie o firme, podnikateľskú zodpovednosť a iné.

Dôležitú pridanú hodnotu ktorú náš klient získa je hlavne poradenstvo počas celej doby výstavby, ktorá dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky klientovi.

zaujem

stavby na kluc ppv consulting 2Zámerne sa púšťame inou cestou podnikania v stavebníctve ako býva zvykom. Neplatíme prenajaté kancelárske priestory. Zázemie našej rodinnej firmy máme vedľa miesta bydliska. Nášho zákazníka radi privítame u nás, alebo v mieste výstavby. Stále častejšie sa píše o stavebných firmách, ktoré rýchlo vznikli, postavili niekoľko málo stavieb a pri reklamácií ich nikto v ich prenajatých kancelárskych priestoroch nenašiel.

Myslíme to naozaj vážne, ideme v duchu nových trendov, kedy prepájame rodinné a firemné zázemie. Je pre nás veľmi dôležitá transparentná komunikácia na oboch stranách, preto uzavretiu zmluvy o výstavbe predchádza precízna zmluvná dohoda.

zaujem